Menu Close

Privacy Beleid

Deze site cashfxnederlandstalig.info en .com hanteert een privacybeleid en respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van haar website. Deze policy draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn ons bewust van het je vertrouwen dat je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen rondom het gebruik van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Wij gebruiken je gegevens dus alleen om de diensten te kunnen leveren en om informatie met je te kunnen delen in de backoffice van de website.

Dit privacybeleid is van toepassing op mogelijke aanvullende diensten van deze site. Je dient je er dan ook van bewust te zijn dat de beheerders niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je dus aan het privacybeleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je expliciete toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij verwerken alleen de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
  • Voor- en achternaam
  • Overige (persoons) gegevens die je actief verstrekt bij het invullen van de contactpagina.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons zendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De beheerders verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, aankondigingen of andere interessant nieuws (alleen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je, indien nodig, te informeren over wijzigingen en ontwikkelingen rondom onze diensten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beheerders nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dus om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Microsoft Office en Gmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Customify Themes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw expliciete toestemming hiervoor hebben verkregen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cashfxnederlandstalig@gmail.com.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via cashfxnederlandstalig@gmail.com. Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • SSL certificaat. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • De werkcomputers zijn beveiligd met een virusscanner/firewall en zijn ook beveiligd met een wachtwoord. Extreem privacygevoelige bestanden zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord.
  Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Google Analytics

Doel

Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je dan ook langer moeten wachten op verbeteringen.

Eigenschappen

Namen

Delen

Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

_ga, _gid, _gat

Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die dus verzameld worden worden anoniem verwerkt (je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven), niet gedeeld en gebruikt voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

 • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Edge
  • Safari (iOS)
  • Safari (macOS)
  Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen.

cashfxnederlandstalig@gmail.com